Småskala vs industrilandbruk: Storfe

Det er ingen hemmelighet at jeg ønsker meg en verden hvor flest mulig mennesker skal kjøpe mat direkte fra småbønder.  Men visste du at småbønder faktisk brødfør 70 % av verdens befolkning? Men er ikke industrielt landbruk veldig mye mer effektivt? På en måte er dette sant. Den grønne revolusjonen mellom 1960-1970 førte til at vi fikk flere teknologiske nyvinninger som gjorde det mulig å øke avlingene drastisk, blant annet kunstgjødsel, sprøytemidler, sorter som ga høye avlinger og nye vanningsteknikker. Faktisk har matproduksjonen de siste 40 årene økt til det dobbelte, samtidig som dyrkbar areal bare har økt med 10.5 %. Faktisk så er det slik at vi kun hadde vært halvparten av dagens befolkning, om det ikke hadde vært for kunstgjødsel. Så, om industrielt landbruk er så effektivt og gir så høye avlinger, hvordan kan det ha seg at de bare brødfør 30 % av jordas befolkning?

Sannheten er at enorme mengder av korn blir brukt til produksjon av kjøtt. I store deler av verden blir kjøtt produsert under fabrikklignende forhold. Mange steder står de så tett at det er helt nødvendig å bruke antibiotika for å holde dyrene friske. Heldigvis er det ikke slik i Norge, her er antibiotika bruken lav, men norske kuer spiser fortsatt svært mye kraftfor. Mye av dette kraftforet er norsk korn som ikke kan brukes til mat, fordi dagens forbrukere krever ekstremt luftig brød, som kun kan lages av korn med svært høyt proteininnhold. Men omtrent 10 % av norsk kraftforforbruk kommer fra soya fra Brasil. Norske myndigheter hevder denne soyaen er bærekraftig produsert, men er det slik?

Kua er en drøvtygger, den trenger i bunn og grunn ikke kraftfor, den kan fint leve hele livet sitt på gress. Men nå er det slik at en ku som kun spiser gress vokser mye saktere og produserer mye mindre melk enn en som spise kraftfor. Derfor er det mange som mener at denne høye ytelsen gjør hver ku mer klimavennlig, for om vi hadde hatt dårligere ytelse, måtte vi hatt flere kuer og kua, den forurenser. Men produksjon av soya til kraftfor er definitivt ikke miljøvennlig, kua er svært lite effektiv på å omdanne korn/gress til kjøtt. Generelt sier man at kua utnytter bare 10 % av kraftforet til vekst, slik at det trengs 10 kg korn for å lage 1 kg kjøtt. Da er det ganske store mengder areal som heller kunne blitt brukt til å produsere korn, slik at mange millioner av verdens sultne kunne fått mat. Løsningen er rett og slett at vi må spise mindre kjøtt, kanskje så lite som 20-30 kg i året. Vi trenger ikke stoppe å spise kjøtt, men vi må spise kjøtt som ikke tar livsgrunnlaget fra andre. Vi må spise kjøtt som har gått store deler av livet sitt på beite og spist gress, en ressurs vi mennesker ikke kan utnytte. Det er mange småskala bønder i Norge som driver med gressfora kjøtt eller kjøtt fra dyr som har fått lite kraftfor. La meg nevne noen:

  • Sandsnes gård (Oslo/Akershus)
  • Sansegården Olavsbråten (Oslo/Akershus/Buskerud) har melkeprodukter.
  • Grønstvet (Oslo/Akershus)
  • Dystergård (Oslo/Akershus)
  • Solligård (Sandefjord)
  • Grøndalen gård (Oslo/Akershus) har melkeprodukter.

Det er nok mange flere enn de jeg har listet opp her, gå på Facebook gruppen:
https://www.facebook.com/groups/620166448055259/
eller REKO-Ringen, så kan du finne en leverandør som er nær deg!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s