Hva kan du gjøre for å hjelpe biene?

Jeg er snart ferdig med “Bienes historie” av Maja Lunde, som gir et lite innblikk i hvordan verden kan bli om biene dør ut. Nå skal jeg ikke prate mer om denne boken, men jeg anbefaler alle å lese den. Bier og pollinerende insekter er noe vi alle er ganske så avhengig av. Det var vel Einstein som sa “om biene dør, så dør vi”, dette er vel ikke helt sant, men vi hadde fått store problemer med å opprettholde dagens livsstil. For biene de pollinerer mye av maten vi spiser i dag: kaffe, løk, avokado, mandel, blåbær og bomull er bare noen få eksempler. Dermed ville det nok blitt vanskelig å brødfø en stadig voksende befolkning, heldigvis er vi ikke helt der, enda. Men med dagens forbruk trenger vi å øke matproduksjonen med 70 % for å brødfø alle de potensielle 9 milliardene som kommer til å være på jorda i 2050. For å klare dette snakkes det mye om effektivisering, vi må dyrke mer mat der vi allerede dyrker mat. Som oftest innebærer dette storstilt dyrking av monokulturer, med sprøytemidler og kunstgjødsel, men er det så lurt?

La meg prate litt kort om bier, andre pollinerende insekter og litt generell økologi. Bier og andre pollinerende insekter er avhengig av nektar og pollen for å overleve. For insekter er mange monokulturer en ørken, de kan rett og slett ikke leve der. Nå er det slik at noen planter som er dyrket i monokulturer har blomster med nektar og pollen som biene kan utnytte, vil ikke slike kunne være gunstige for biene? Nei, for når alle plantene blomstrer likt, vil det kun gi mat for biene i en kort periode, og biene trenger mat gjennom hele sesongen. Biene er med andre ord avhengig av mangfold. Det er nemlig slik at jo større mangfold man har av planter, jo større mangfold har man av pollinatorarter, som f.eks bier. Mangfold er viktig, for mangfold er bedre rustet mot endringer, som klimaendringer.

Før introduksjon av kunstgjødsel på slutten av 1800-tallet, var det et stort mangfold i norsk kulturlandskap. Det var vanlig med egne områder avsatt til åker for å dyrke korn og slåtteeng for å produsere fór til dyrene. Ofte ble et området brukt til korn i en periode, før det fikk hvile noen år som eng, for hindre jordtretthet og plantesykdommer. Andre områder, som var for karrige til å dyrke korn på, ble bare brukt om slåtteeng. For det var oftest nødvendig å bruke både innmark og utmark til slått, for å skaffe dyrene nok mat til vinteren. Slåtteenger er en av de mest artsrike naturtypene vi har vi Norge og der det er stor diversitet av planter vil vi også få stor diversitet av pollinerende insekter, som bier.

Men hva kan du og jeg gjøre for å hjelpe biene? Det vi vet nå er at monokulturer er dårlig for biene og andre pollinerende insekter. Så hvordan kan man unngå å kjøpe mat fra monokulturer? De som har lest tidligere innlegg vet muligens allerede svaret, for det er ikke vanskeligere enn at vi må kjøpe mer fra småskalaprodusenter som spiller på lag med naturen. For meg handler monokulturer i Norge først og fremst om korn, men vi har også monokulturer av raps og andre vekster. Men la oss for enkelhetens skyld ta for oss korn. Det er mange steder som selger korn som er dyrket med tanke på naturen. Bor du i Oslo, ta deg en tur innom Mølleren Sylvia, der har de stort utvalg i korn og mel. Alm Østre og Aschim Vestre produserer fantastisk mel, som egner seg godt til surdeigsbrød.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s