Er andelsgårder bare for byfolk?

Nysgjerrig på hva andelslandbruk er? Trykk her

Når du hører ordet andelslandbruk så tenker du kanskje på urbane hagebruk for folk i byen. For de som ikke har eget areal å dyrke mat på. Kanskje er du en av dem som tenker at andelslandbruk ikke er noe for deg – fordi du ikke er en “sånn” en. Men andelslandbruk er så mye mer. Andelslandbruk er en måte å bygge opp matdemokrati, slik at innbyggerne selv kan være med å bestemme hva slags mat de skal spise og på hvilken måten den blir dyrket.

For meg handler andelslandbruk om matdemokrati, matsikkerhet og biologisk mangfold. Det handler om å ta makten tilbake fra de store kjedene og konsernene. Det handler om å øke kontakten mellom produsent og forbruker, samtidig som man tar vare på jorda, slik at alle fremtidige generasjoner kan ha nytte av jorda og dyrke den slik at de har en sikkert kilde til mat. Det handler om å legge til rette for mangfoldig produksjon, slik at bier, humler og andre insekter får maten de trenger, samtidig som de bidrar med pollinering.

Dagens monokulturelle landbruk er ikke holdbart i lengden, det fungerer nå og kommer trolig å fungere i noen tiår til, men deretter er sjansen stor for økologisk kollaps. Fosfor, en viktig bestanddel i kunstgjødsel vil med tiden ta slutt, for det er nemlig begrensede mengder fosfor i verden. Insektene våre trives heller ikke i monokulturer. Vi kan selvsagt legge til rette for blomsterenger i og rundt kornåkrene, men er det ikke en enda bedre idé å ha et landbruk hvor vi ikke trenger spesielle soner for pollinerende insekter? Et landbruk som er tilrettelagt for insektene våre?

Norges selvforsyningsgrad er historisk lav, vi importerer over 60 % av maten vi spiser, men selv Norge med svært lav andel dyrket mark kan produsere nok mat til oss selv. Ved å organisere andelsgården som en markedshage etter regenerative prinsipper kan man produsere mer enn det firdoblete av hva man gjør på konvensjonelt drevet areal. Sjekk ut The market gardener i Canada, Sofia Elm Bang på Lesja og Richard Perkins i Sverige.

Samtidig er mye av maten vi importerer ikke bra for oss, vi har gått fra å spise et stort utvalg av matvarer til at dietten vår i stor grad består av et fåtall dyre- og plantearter. Og mange av oss blir syke av denne maten, mange autoimmune sykdommer er koblet til tarmbakteriene våre, som med dagens kosthold blir sulteforet og er dermed ute av balanse.

Ved å spise mer grønnsaker produsert i nærområdet gjør vi oss selv, andre mennesker, miljø og naturen en stor tjeneste. Dermed handler ikke andelslandbruk om by eller bygd. Det er et like stort behov for å ta vare på jorda, mennesker og miljø på bygda som i byen. På bygda har flere mennesker plass til å dyrke sine egne grønnsaker, men mange har enten ikke tid eller kunnskap nok. Dermed kan andelslandbruk være løsningen. Enten man ønsker å få levert grønnsaksposer annenhver uke eller om man selv ønsker å bidra i produksjonen.

Sjekk ut mer om markedshager og regenerativt landbruk her:
1. http://www.themarketgardener.com/film
2. http://www.ridgedalepermaculture.com/
3. https://www.matmerk.no/no/okologisk/okologisk-landbruk/avdem-gardsgroent


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s